Faculty

Sudarshan Ramaswamy

Sudarshan Ramaswamy

Swagato Sarkar

Swagato Sarkar

Sonali Roy

Sonali Roy

Rajeev Malhotra

Rajeev Malhotra

Milindo Chakrabarti

Milindo Chakrabarti

Bhuvaneswari Raman

Bhuvaneswari Raman

Annika Bose Styczynski

Annika Bose Styczynski

Sumeet Mhaskar

Sumeet Mhaskar

Vivek U. Padvetnaya

Vivek U. Padvetnaya

Indranil Mukhopadhyay

Indranil Mukhopadhyay

Kaveri Ishwar Haritas

Kaveri Ishwar Haritas

Avanindra Nath Thakur

Avanindra Nath Thakur

Pradeep Guin

Pradeep Guin

Swetasree Roy

Swetasree Roy

Subaran Roy

Subaran Roy

Shreyashi Dasgupta

Shreyashi Dasgupta

Subhasish Ray

Subhasish Ray

Krishanu Karmakar

Krishanu Karmakar

Debajit Jha

Debajit Jha

Manini Ojha

Manini Ojha

Vatsalya Srivastava

Vatsalya Srivastava

Dhritiman Gupta

Dhritiman Gupta

Nikhil Damodaran

Nikhil Damodaran

Satyendra Kumar Gupta

Satyendra Kumar Gupta

Shivangi Chandel

Shivangi Chandel

Sonal Dua

Sonal Dua

Geeta Sinha

Geeta Sinha

Naveen Joseph Thomas

Naveen Joseph Thomas

Pratik Phadkule

Pratik Phadkule

Manas Pathak

Manas Pathak