Faculty

Rimali Batra

Rimali Batra

Sandhya Gupta

Sandhya Gupta

Ankit Dhotrekar

Ankit Dhotrekar

Rav Pratap Singh

Rav Pratap Singh

Max Steuer

Max Steuer

Sagnik Dutta

Sagnik Dutta

Anindita Jaiswal

Anindita Jaiswal

Piyush Pranjal

Piyush Pranjal

Aakanksha Kumar

Aakanksha Kumar

Tusharika Narwal

Tusharika Narwal

Diksha Sanyal

Diksha Sanyal

Rashmi Patowary

Rashmi Patowary

Chhaya Bhardwaj

Chhaya Bhardwaj

Ishupal Singh Kang

Ishupal Singh Kang

Sachin Sathyarajan

Sachin Sathyarajan

Nandita Krishna

Nandita Krishna

Shachi Jain

Shachi Jain

Manika Bora

Manika Bora

Surabhi Singh

Surabhi Singh

Lewis Njabulo Sibanda

Lewis Njabulo Sibanda

Dhyuthi Velugula

Dhyuthi Velugula

Avantik Tamta

Avantik Tamta

Aakriti Tripathi

Aakriti Tripathi

Raushan Tara Jaswal

Raushan Tara Jaswal

Varsha Mohan

Varsha Mohan

Abhimanyu Singh

Abhimanyu Singh

Maxime Chevalier

Maxime Chevalier

Gautam Mohanty

Gautam Mohanty

Anurag Bhaskar

Anurag Bhaskar

Hamsini Marada

Hamsini Marada

Varsha Gaikwad

Varsha Gaikwad

Rakesh Singh

Rakesh Singh

Aakriti Malhotra

Aakriti Malhotra

Ajita Sharma

Ajita Sharma

Debolina Bhatt

Debolina Bhatt

Haifa Peerzada

Haifa Peerzada

Devyani Tewari

Devyani Tewari

Pankhuri Agarwal

Pankhuri Agarwal

Kriti Chawla

Kriti Chawla

Nikolaos K. Voutyrakos

Nikolaos K. Voutyrakos

Kaberi Basu

Kaberi Basu

Mayank Suri

Mayank Suri

Shraddha Chaudhary

Shraddha Chaudhary

Pallavi Gupta

Pallavi Gupta

Ira Chadha – Sridhar

Ira Chadha – Sridhar

Maria Eleni Pouliasi

Maria Eleni Pouliasi

Pankhudi Khandelwal

Pankhudi Khandelwal

Radhika Goel

Radhika Goel

Ammar Hafeez

Ammar Hafeez

Sriparna Dutta Choudhury

Sriparna Dutta Choudhury

Peerzada Raouf Ahmad

Peerzada Raouf Ahmad

Aishwarya Pagedar

Aishwarya Pagedar

Samudranil Gupta

Samudranil Gupta

Asmita Singh

Asmita Singh

Manya Pundhir

Manya Pundhir

Aneela Fatima

Aneela Fatima

Mukesh Arora

Mukesh Arora

Navdeep Kaur

Navdeep Kaur

Vandana Gyanchandani

Vandana Gyanchandani

Kirthana Singh Khurana

Kirthana Singh Khurana

Sanskriti Sanghi

Sanskriti Sanghi

Srimati Ghosal

Srimati Ghosal

Abhishek Rana

Abhishek Rana

Nishtha Singh

Nishtha Singh

Mazyar Ahmad

Mazyar Ahmad

Raunaq Jaiswal

Raunaq Jaiswal

Swasti Gupta

Swasti Gupta

M. Gopal

M. Gopal

Pauline Forje

Pauline Forje

Aveek Chakravarty

Aveek Chakravarty

Sherin Sarah Philip

Sherin Sarah Philip

Nawal Hend

Nawal Hend

Harsh Mahaseth

Harsh Mahaseth

Nikunj Kulshreshtha

Nikunj Kulshreshtha

Subhrajit Chanda

Subhrajit Chanda

Avineet Singh Chawla

Avineet Singh Chawla

Ashiv Choudhary

Ashiv Choudhary

Saksham Shukla

Saksham Shukla

Pratik Purswani

Pratik Purswani

Bhavya Tandon

Bhavya Tandon

Sanya Darakhshan Kishwar

Sanya Darakhshan Kishwar

Ishita Kumar

Ishita Kumar

Pallavi Rajpal

Pallavi Rajpal

Shradha Prasad

Shradha Prasad

Monika Mulchandani

Monika Mulchandani

Arshia Sana

Arshia Sana

Ritesh Bajaj

Ritesh Bajaj

Isha Das

Isha Das

Smera Kumar

Smera Kumar

Sana Javed

Sana Javed

Sarni Jain

Sarni Jain

Anjali Chawla

Anjali Chawla

Pooja

Pooja

Madhav Shankar

Madhav Shankar

Gauri S. Purohit

Gauri S. Purohit