Faculty

Kasim Balarabe

Kasim Balarabe

Sunita Tripathy

Sunita Tripathy

Manasi Kumar

Manasi Kumar

Gitanjali Surendran

Gitanjali Surendran

Mani Shekhar Singh

Mani Shekhar Singh

Faiz Tajuddin

Faiz Tajuddin

Shuchi Sinha

Shuchi Sinha

Arun Sagar

Arun Sagar

Avirup Bose

Avirup Bose

Oishik Sircar

Oishik Sircar

Aashita Dawer

Aashita Dawer

Sumit Baudh

Sumit Baudh

Saloni Mayur Khanderia

Saloni Mayur Khanderia

Agnieszka Gora Blaszczykowska

Agnieszka Gora Blaszczykowska

Arup K. Chatterjee

Arup K. Chatterjee

Samiparna Samanta

Samiparna Samanta

Huang Yinghong

Huang Yinghong

Dr. Tony George

Dr. Tony George

Kinshuk Jha

Kinshuk Jha

Avishek Konar

Avishek Konar

Mohsin Alam Bhat

Mohsin Alam Bhat

Gaganpreet Singh

Gaganpreet Singh

Amit Bindal

Amit Bindal

Anjana Hazarika

Anjana Hazarika

Sushant Chandra

Sushant Chandra

Rashmi Raman

Rashmi Raman

Anamika Srivastava

Anamika Srivastava

Jhuma Sen

Jhuma Sen

Manveen Singh

Manveen Singh

Alliya Anjum

Alliya Anjum

Keerty Nakray

Keerty Nakray

Sameena Dalwai

Sameena Dalwai

Sarbani Sen

Sarbani Sen

Upasana Mahanta

Upasana Mahanta

Albeena Shakil

Albeena Shakil

Shilpi Bhattacharya

Shilpi Bhattacharya

Arpan Banerjee

Arpan Banerjee