Faculty

Bhavya Singh

Bhavya Singh

Deepam Rangwani

Deepam Rangwani

Rajat Shukla

Rajat Shukla

Vishal Kumar Rai

Vishal Kumar Rai

Rupali Bansal

Rupali Bansal

Shikha Patel

Shikha Patel

Poorvi Srivastava

Poorvi Srivastava

Himani Singh

Himani Singh

Natalia Sunil Poojari

Natalia Sunil Poojari

Paarth Naithani

Paarth Naithani

Pranav Narang

Pranav Narang

Sujata Newton

Sujata Newton

Anuja R

Anuja R

Ananya Singh

Ananya Singh

Aparna Venkatachalam

Aparna Venkatachalam

Stuti Lal

Stuti Lal

Nishtha Kohli

Nishtha Kohli

Nandini Sharma

Nandini Sharma

Shivani Kowadkar

Shivani Kowadkar

Kirthana Singh Khurana

Kirthana Singh Khurana

Upasana Khattri

Upasana Khattri

Shyamali Kumar

Shyamali Kumar

Hemendra Singh

Hemendra Singh

Vijay K. Tyagi

Vijay K. Tyagi

Paridhi Sharma

Paridhi Sharma

Karan Goyal

Karan Goyal

Priya Kumari

Priya Kumari

Shashank Maheshwari

Shashank Maheshwari

Shruti Sahni

Shruti Sahni

Deepayan Malaviya

Deepayan Malaviya

Aditya Agarwal

Aditya Agarwal

Vishakha Sakharkar

Vishakha Sakharkar

Sneha Hooda

Sneha Hooda

Kriti Bhatnagar

Kriti Bhatnagar

Tripti Bhushan

Tripti Bhushan

Saloni Kumari

Saloni Kumari